“Sentir a prop la natura, transmissió d’equilibri, somnis d’adolescència, amor a la humilitat dels éssers vius. Arrels que mouen l’expressió constant necessària per respirar. Mar com a refugi de vida. Muntanyes que amaguen anhels. Somriures i amistat motor de creació, meus nois.”


“Feeling close to nature. Transmission of balance, adolescent dreams. Love for the humility of living things. Roots that move the constant expression necessary for breathing. Ocean as a refugee life. Mountains that hide longings. Smiles and friendship engine of creation, my boys.”
︎︎︎Latest exhibition
“Fil d’Ariadna” at L’Escala, Girona.