Ressonàncies

LLENGUATGES QUE CONJUGUEN MICROCOSMOS

Buscant sempre la interpel·lació de mi mateixa, aconsegueixo ressonar en la línia del meu estat vital i, darrerament, és en equil·bri. Per això aquesta selecció. Procedint de la congelació, i buscant en la poesia i la grafia allò que em pregunto sobre mi mateixa. 

Els espais parlen de la llar; parets, balcons, teulades.., i de la natura: la dels meus origens i l’actual. Espais on em sento còmoda, bé, i en pau.
Looking for my own interpellation, I achieve to resound in the line  of my vital stage which I presume in balance. So, I do select. Coming from a freezer stage I look into Poetry, Graphic procedure and friendship,
I ask myself.


Spaces that speak of home: walls, balconies, roofs, … and Nature: from my origins and today. Spaces where I need the feeling of convenience, good and at peace.